Hinnastot

Veden hinta

Tarkistamme hintojamme 1.1.2019 alkaen. Hintojen korotustarve johtuu yleisestä kustannustason noususta ja varautumisesta verkostojen saneerausinvestointien kasvattamiseen. Laskennallinen 3 %:n korotus kohdistuu tasaisesti talous- ja jäteveden käyttömaksuihin sekä perusmaksuihin, lukuun ottamatta maksuluokan 3 perusmaksuja, joita ei koroteta. Hinnankorotuksen keskimääräinen vaikutus on esimerkiksi 120 m³ vuosikulutuksen omakotitalossa käyttömaksujen osalta 16 €/v ja perusmaksujen osalta 7 €/v (sis. alv 24 %). Liittymismaksuja ei koroteta.

Asiakastiedote 23.11.2018

Hinnasto 2019 (pdf)

Veden hinta koostuu kerran maksettavasta liittymismaksusta sekä kausittain laskutettavista perus- ja käyttömaksuista.

Liittymismaksu on lupamaksu verkostoon liittymisestä. Liittymismaksuilla katetaan osa verkoston rakentamisen kuluista: uudisrakentamisesta, saneerauksesta, toiminta-alueen tonttijohdoista. Perusmaksua peritään olemassa olevista liittymistä erikseen veden ja jäteveden osalta. Perusmaksuilla katetaan mittaamisesta, laskutuksesta ja hallinnosta aiheutuvia kuluja. Käyttömaksun perusteena taas on kiinteistön käyttämä vesimäärä. Käyttömaksuilla katetaan veden puhdistamisen ja johtamisen, sekä jäte- ja huleveden pois johtamisen ja puhdistamisen kustannuksia.

Pääsääntöisesti näistä maksuista saaduilla tuloilla Kymen Vesi kattaa kulunsa. Marginaalisen osan tuloistaan vesihuoltolaitos saa erilaisten palvelujen myynnistä, joista peritään palveluhinnaston mukaiset maksut.

Palveluhinnastosta löytyy mm. asennustöiden hinnat.

Palveluhinnasto  (pdf)

Vesihuoltolaitoksella on yleiset toimitusehdot, joilla tarkoitetaan vesihuoltolaitoksen verkostoon liitämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä tehtäviin sopimuksiin liitettäviä yleisiä ehtoja.

Näitä yleisiä toimitusehtoja noudatetaan laitoksen ja asiakkaan välisissä sopimussuhteissa liitettäessä kiinteistö laitokseen ja käytettäessä laitoksen palveluja. Näitä yleisiä toimitusehtoja on noudatettava asianomaisilta kohdiltaan myös silloin, kun on kysymys vain kiinteistön vedenhankinnasta tai viemäröinnistä.

Liittymis- ja käyttösopimusehdot (pdf)

Katso tästä vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot (pdf)