Hulevedet

Tietoa hulevesistä

Kysymykset aiheesta on osoitettava sähköpostiosoitteeseen: hulevesi(a)kymenvesi.fi

Tarvittaessa lisätietoja: puh. 040 669 5096 (ti ja to klo 9-11 ja 12-15)

Huleveden viemäröintialueet

Kotka (pdf)
Anjalankoski (pdf)

Mitä ovat hulevedet ja salaojavedet?

Hulevesiksi kutsutaan sade- ja sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta
ja muilta vastaavilta pinnoil­ta.

Salaojavesiksi kutsutaan kiinteistöjen perustusten kuivatusvesiä.

 

Hulevedet ja salaojavedet eivät kuulu jätevesiviemäriin, sillä:

1. Kun hulevesiä johdetaan jätevesiviemäriin,  rankkasateella tai lumen sulamisaikaan viemäri täyttyy

-> viemäri ei vedä vaan tulvii viemärikaivojen kautta kaduille, teille, pihoille, kiinteistöjen kellareihin ja vesistöihin.

-> Kosteusvaurioiden ja homeongelmien riski!

 

2. Hulevesien turha pumppaaminen ja puhdistaminen lisää energian ja kemikaalien kulutusta

-> turhia kustannuksia

-> Asiakkaan jätevesimaksu nousee

 

Minne hulevedet tulisi ohjata?

Jos kadulle on rakennettu hulevesiviemäri, ovat kiinteistöt kadun varrella vel­vollisia liittymään siihen.

 

Liittyminen hulevesiviemäriin

Hulevesiviemäriin liittyminen alkaa liitoslausuntohakemuksen täyttämisellä. Liitoslausunnon mukana saat postitse tarkemmat ohjeet liittymiseen.

 

Lisätietoja:

Hulevesiohje kiinteistön omistajalle

Kymen Veden ohje saneerauksen yhteydessä

VVY ohje

Vapautus liittymisestä ja huleveden perusmaksusta

Voit hakea vapautusta, jos kaikki vedet imeytetään tontilla tai johdetaan suoraan vesistöön tai ojaan, joka ei liity hulevesiviemäriin (mahdollista käytännössä vain isoilla tonteilla).

Lisätietoja liittymisen vapatuksesta ja huleveden perusmaksusta löytyy täältä.