Rinnakkaisvesijohto Utti - Keltakangas

Rinnakkaisvesijohto Utti - Keltakangas

Utti-Keltakangas rinnakkaisvesijohdon rakennustyöt käynnistyivät lokakuun 2017 alkupäivinä.
Rinnakkaisvesijohto lähtee Utin tekopohjavesilaitokselta ja liitetään Keltakankaalla rakennettuun verkostoon. Rakennettavan verkoston kokonaispituus on 25,7 km, josta suunnitelmien mukaan n. 2,8 km toteutetaan DN700 SG –valurautaputkella ja loput n. 22,9 km PE560 muoviputkella.

Rakennuttajana on Kymenlaakson Vesi Oy ja pääurakoitsijana toimii TYL Utti (työyhteenliittymä Kreate Oy ja Lännen Alituspalvelu Oy). Tarkemmat tiedot hankkeen yhteyshenkilöistä löydät täältä. 

Hankkeen rakennusaika on 25.9.2017-31.8.2018. Töitä tehdään arkipäivisin kello 7-20 välisenä aikana, mikäli ei ole pakottavaa syytä toimia toisin.

Talousvettä tuotetaan Utissa tekopohjavesilaitoksella, noin 22 000 m3/d, ja johdetaan kuluttajille Kotkassa, Kouvolassa entisen Anjalankosken alueella, Haminassa ja Pyhtäällä. Kymenlaakson Vesi Oy:n hanke rakentaa rinnakkaisvesijohto välille Utti - Keltakangas täydentää toimintaamme ja lisää veden toimituksen varmuutta eteläisessä Kymenlaaksossa. Alkuperäiselle, vuonna 1992 käyttöönotetulle DN700 valuraudasta valmistetulle runkovesijohdolle (ns. Utti -putki Kouvolan Utista- Kotkan Tavastilaan) rakennettiin ensimmäinen rinnakkaisvesijohto-osuus Kouvolan Keltakankaalta Kotkan Korkeakoskelle vuosina 2008-2009 ja se otettiin tuotannolliseen käyttöön vuoden 2010 syksyllä. Nyt rakennettava loppuosuus rinnakkaisvesijohdolle lisää vedenjakeluvarmuutta runkovesijohtojen mahdollisten häiriötilanteiden varalta, sillä kahden toisiaan täydentävän runkovesijohdon käytöllä vesi voidaan johtaa toista linjaa pitkin osakaskuntiin.

Hankkeessa toteutettiin syksystä 2015 alkaen yleis- ja toiminnallinen suunnittelu jonka yhteydessä.
maanomistajille lähetettiin tiedote- ja tiedustelukirje sekä tiedote saadusta palautteesta. Hankkeen
seuraavana vaiheena tehtiin loppuvuodesta 2016 toteutussuunnittelu johonka kuului johdon lopullisen
sijainnin määritys, rakennussuunnitelmien laatiminen, geotekninen suunnittelu sekä säätöventtiiliaseman ja
Utin tekopohjavesilaitoksen laitossuunnittelu. Rinnakkaisjohdon sijaintikartat täällä. 

Hankkeesta ja sen etenemisestä pidettiin tiedotustilaisuudet 25.10.2016 Utissa ja 26.10.2016 Keltakankaalla.
Rinnakkaisputkiprojektiin liittyneisiin keskusteluihin perustuen tehtiin erillinen yhteenveto.

13.1.2017 pidettiin Keltakankaalla myös kiinteistönomistajien pyynnöstä keskustelutilaisuus, jonka tarkastettu muistio löytyy täältä.

Lisätietoa hankkeesta antaa:

Emmi-Maria Ukko
Projektipäällikkö
emmi-maria.ukko@kymenvesi.fi
040 751 9482