Rinnakkaisvesijohto Utti - Keltakangas

Rinnakkaisvesijohto Utti - Keltakangas

Kymenlaakson Vesi Oy:n hanke rakentaa rinnakkaisvesijohto välille Utti - Keltakangas lisää veden toimituksen varmuutta eteläisessä Kymenlaaksossa.
Talousvettä tuotetaan Utissa tekopohjavesilaitoksella, noin 22 000 m3/d, ja johdetaan runkovesijohtoa pitkin kuluttajille Kotkassa, Kouvolassa entisen Anjalankosken alueella, Haminassa ja Pyhtäällä. Runkovesijohdon häiriötilanteissa ei tällä hetkellä ole varajakelujärjestelmää.

Hankkeessa toteutettiin syksystä 2015 alkaen yleis- ja toiminnallinen suunnittelu jonka yhteydessä.
maanomistajille lähetettiin tiedote- ja tiedustelukirje sekä tiedote saadusta palautteesta. Hankkeen
seuraavana vaiheena tehdään loppuvuodesta 2016 toteutussuunnittelu johonka kuuluu johdon lopullisen
sijainnin määritys, rakennussuunnitelmien laatiminen, geotekninen suunnittelu sekä säätöventtiiliaseman ja
Utin tekopohjavesilaitoksen laitossuunnittelu. Rinnakkaisjohdon sijaintikartat täällä. 

Hankkeesta ja sen etenemisestä pidettiin tiedotustilaisuudet 25.10.2016 Utissa ja 26.10.2016 Keltakankaalla.
Rinnakkaisputkiprojektiin liittyneisiin keskusteluihin perustuen tehtiin erillinen yhteenveto.

13.1.2017 pidettiin Keltakankaalla myös kiinteistönomistajien pyynnöstä keskustelutilaisuus, jonka tarkastettu muistio löytyy täältä.

Hankkeen urakoitsijakilpailutus saatetaan loppuun elokuussa. Työt toteutetaan kahtena samanaikaisena urakkana, jotka pyritään aloittamaan kesällä 2017 ja johtohanke valmistuu vuonna 2018.

Lisätietoa hankkeesta antaa:

Mika Penttilä
Projektipäällikkö
mika.penttila@kymenvesi.fi
040 635 2754