Veden laatu

Talousveden laatu

Yksi tärkeimmistä vesilaitoksen tehtävistä on hyvän ja terveellisen juomaveden tuottaminen asiakkailleen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 461/2000, joka astui voimaan 26.5.2000, määrätään talousveden laadusta ja valvonnasta Suomessa. Asetus perustuu Euroopan Unionin neuvoston antamaan direktiiviin (98/83/EY) ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta. Merkittävin muutos aiempaan on vedenlaatumuuttujien jakaminen laatuvaatimuksiin ja laatusuosituksiin.

STM: n asetuksessa sitovia laatuvaatimuksia annetaan vain terveydellisin perustein. Laatusuosituksia annetaan muutamalle veden käyttökelpoisuutta kuvaavalle muuttujalle kuten raudalle ja mangaanille. Laatuvaatimusten raja-arvot perustuvat pääosin Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksiin. Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueella veden laatu täyttää terveydelliset laatuvaatimukset. Verkostovesi on ympäri vuoden kylmää, 7–9°C.

Vesi on parhaimmillaan silloin, kun vaihtuvuus kiinteistön putkissa on suurinta. Varsinkin aamuisin vettä on hyvä juoksuttaa jonkin aikaa. Kesällä juomavettä voi jäähdyttää jääkaapissa, jolloin se on miellyttävämpää nauttia.

Joskus vesijohdosta voi tulla saostumia, esimerkiksi ruskeaa rautasakkaa, joko korjaustöiden yhteydessä tai paineenvaihteluista johtuen. Yleensä haitta poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes se kirkastuu. Vesijohtoverkostoon voi joutua myös ilmaa, mikä näkyy harmaana vetenä. Mikäli harmaus poistuu vettä seisottamalla, on kysymys ilmasta.

Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueella vesijohtovesi on pehmeää (noin 3 °dH). Kovuus ilmoitetaan joko saksalaisina asteina (°dH) tai millimooleina (mmol/l). Vesi on pehmeää, jos kovuus on alle 4.9 °dH tai alle 0.88 mmol/l. Yleensä ei ole tarpeen suorittaa veden pehmentämistä esim. astianpesukoneissa. Useimmissa koneissa pehmentämisen rajana käytetään kovuutta 6 °dH. Joidenkin koneiden käyttöohjeissa raja on alempi ja tällöin on syytä noudattaa laitevalmistajan ohjeita.

Talousveden laatu (PDF)