Veden tuotanto

Veden tuotanto - Kymenlaakson Vesi Oy

Kymenlaakson Vesi Oy:n tehtävänä on hankkia hyvälaatuista talousvettä osakkailleen omakustannusperiaatteella. Yhtiön osakkaita oli vuoden 2002 loppuun Kotka 70 %:n, Hamina 12%:n ja Anjalankoski 12 %:n ja Vehkalahti 6 %:n osuuksilla. Vuoden 2003 alusta lähtien Haminan ja Vehkalahden yhdistyttyä osakkaat ja omistusosuudet muuttuivat seuraavasti: Kotka 70%, Hamina 18% ja Anjalankoski 12%. Vuodesta 2009 lähtien entinen Anjalankosken alue liitettiin Kouvolaan, jolloin myös Anjalankosken osakkuus 12% siirtyi Kouvolalle.
Vuoden 2014 syyskuisen Haminan ja Kouvolan kaupungin osakekaupan myötä omistusosuudet muuttuivat seuraavasti: Kotka 70%, Hamina 21% ja Kouvola 9%.

Tukkuvesiyhtiönä toimivalla Kymenlaakson Vesi Oy:llä ei ole suorina asiakkainaan yksittäisiä kuluttajia, vaan se myy valmistamaansa talousvettä osakaskunnilleen, jotka vastaavat talousveden jakelusta toiminta-alueellaan.

 

Kymenlaakson Vesi Oy:n yhteystiedot:

toimitusjohtaja Jani Väkevä p. 0400 242 162

tuotantopäällikkö Emmi-Maria Ukko p. 040 751 9482 
käyttömestari Jukka Pesu, p. 040 759 8286
automaatioteknikko Timo Leppänen, p. 0400 753 441