Veden tuotanto

Kymenlaakson Vesi Oy

Veden tuotannosta vastaa Kymenlaakson Vesi Oy, jonka tehtävänä on hankkia hyvälaatuista talousvettä osakkailleen omakustannusperiaatteella. Tukkuvesiyhtiönä toimivalla Kymenlaakson Vesi Oy:llä ei ole suorina asiakkainaan yksittäisiä kuluttajia, vaan se myy valmistamaansa talousvettä osakaskunnilleen, jotka vastaavat talousveden jakelusta toiminta-alueellaan.
Kymenlaakson Vesi Oy:n omistajia ovat: Kotka 70%, Hamina 21% ja Kouvola 9%.

Vuosi 2018 

Veden myynti osakaskunnille nousi vuodesta 2017 78 806 m3:lla ja se oli vuonna 2018 yhteensä 7 305 362 m3. Veden myyntimäärä nousi alueellisesti eniten Haminassa.
Alueittaiset veden myyntimäärät olivat:
Kotka 4 803 514 m3 (65,8 %)
Hamina 1 818 773 m3 (24,9 %)
Kouvola ent. Anjalankosken alue 659 070 m3 (9 %)

Rinnakkaisvesijohto Kuivalan tekopohjavesilaitokselta Keltakankaalle valmistui aikataulussa syyskuun 2018 alussa. Rakennetun verkoston kokonaispituus on 25,7 km, josta n. 2,8 km totetutettiin valurautaputkella ja loput n. 22,9 km muoviputkella. Nyt rakennettu rinnakkaisvesijohto lisää vedenjakeluvarmuutta runkovesijohtojen mahdollisten häiriötilanteiden varalta. Hankkeen kokonaiskustannus oli budjetin mukainen 10 milj. €. Tuotannollisen käyttöönoton jälkeen päästiin turvallisesti, ilman vedentoimituskatkoksia, huoltamaan ja korjaamaan alkuperäistä päärunkovesijohtoa eli niin sanottua Utti -putkea. Kouvolan Vesi Oy:n kanssa toteutettiin yhteishankkeena Kuivalan ja Haukkajärven vedenhankintalaitosten välille noin 2 km pituinen yhdysvesijohto, joka palvelee poikkeustilanteessa molempia laitoksia.

Sähkönhankinta kilpailutettiin vuoden 2017 aikana ja yhtiö siirtyi 100 %:sti uusiutuvien energialähteiden käyttöön sähkönhankinnan osalta.

Vuoden 2018 aikana tehtiin lainsäädännönkin vaatima riskiarviointi, jossa arvioitiin koko talousveden vedentuotantoketjuun (raakavesilähteestä kuluttajan hanaan) liittyvät terveydelliset vaarat ja luotiin vaaroista aiheutuville riskeille hallintakeinot.  Riskiarviointi tehtiin työpajoissa yhteistyössä Kymen Vesi Oy:n kanssa. Riskiarvioinnissa hyödynnettiin verkkopohjaista Water Safety Plan (WSP) -työkalua, joka on laissa vaaditun standardin mukainen riskinhallintamenetelmä.

 

Kymenlaakson Vesi Oy:n yhteystiedot:

toimitusjohtaja Jani Väkevä p. 0400 242 162

tuotantopäällikkö Emmi-Maria Ukko p. 040 751 9482 
käyttömestari Jukka Pesu, p. 040 759 8286
automaatioteknikko Timo Leppänen, p. 0400 753 441

Kymenlaakson Vesi Oy:n laskutustiedot

Paperilaskut:
Kymenlaakson Vesi Oy
Malminginkatu 16
48600 Kotka

Verkkolaskut: 003706332321
Välittäjä: Ropo Capital Oy
Välittäjätunnus:003714377140

Hallitus
Matti Koski pj.
Allan Jaakkola
Merja Ylivarvi
Matti Filppu vpj.
Paavo Mäkelä

Varajäsenet
Kari Rämä
Pekka Virtanen
Sorella Silvala
Petteri Kotonen
Pekka Reponen