Ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutukset

Selänpään pohjavesialueen pohjavedenottohankkeen ympäristövaikutusten (YVA) arviointi on valmistunut

Kymenlaakson Vesi Oy ja liikelaitos Kouvolan Vesi suunnittelevat yhteishankkeenaan pohjavedenottoa Kouvolasta Selänpään pohjavesialueelta. Hankkeella pyritään parantamaan koko Kymenlaakson alueella yli 150 000 asukkaan talousveden toimituksen varmuutta sekä korvaamaan pintaveden käyttöä. Pohjavesi otettaisiin rakennettavien siiviläputkikaivojen kautta ja johdettaisiin veden käsittelyä varten olemassa oleville laitoksille ja kulutukseen rakennettavaa vesijohtolinjaa pitkin.

Selänpään YVA-hankkeesta tiedotettiin ensimmäisen kerran 14.10.2013 Kouvolan ja Kotkan alueen paikallislehdissä. Voit lukea tiedotteen tästä.

YVA-menettelyn kuvaus ja aikataulu

YVA-menettelyssä laaditaan arviointiohjelma (YVA-ohjelma) ja arviointiselostus (YVA-selostus). YVA-ohjelmassa esitetään muun muassa

  • YVA-menettelyn kuvaus ja aikataulu
  • hankkeen yleiset tiedot, arvioitavat vaihtoehdot ja tekninen kuvaus
  • suunnitelma tiedottamisesta ja osallistumisesta
  • ympäristön nykyitilan kuvaus
  • ympäristövaikutusten arvioinnin ja siinä käytettävien menetelmien kuvaus
  • luettelo hankkeen toteuttamisen edellyttämistä luvista

YVA-ohjelma valmistui joulukuussa 2013, jonka jälkeen se luovutetettiin yhteysviranomaiselle (Kaakkois-Suomen ELY -keskus). Yhteysviranomainen kuulutti YVA-ohjelman vuoden 2014 alussa.

YVA-selostuksen laadinta aloitettiin YVA-ohjelman valmistuttua. Selostuksessa esitetään YVA:n tulokset. Selostus pitää sisällään muun muassa tietoja hankkeen ominaisuuksista, sen suhteesta esimerkiksi maankäytön suunnitelmiin, arviointimenettelyn kulusta sekä eri vaihtoehtojen ja niiden ympäristövaikutusten vertailua. Myös arviointiselostus hyväksytetään yhteysviranomaisella.

Tarkempi kuvaus Selänpään YVA-menettelyn kulusta on esitetty oheisessa esittelymateriaalissa: Esittelymateriaali 11.12.2013

Hankkeen ensimmäinen tupailta järjestettiin 11.11.2013

Hankkeesta vastaavat järjestivät 11.11.2013 klo 18:00-20:00 Vuohijärven seurakuntasalissa hankkeen ensimmäisen tupaillan, jossa hankkeesta kiinnostuneille esiteltiin hanketta ja jossa yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Paikalla olivat myös YVA-konsulttina toimivan Pöyryn edustajat. Kiitos osallistuneille!

YVA -ohjelma kuulutettavana 20.1-20.3.2014

YVA-ohjelma kuulutettiin 20.1-20.3.2014 Kymenlaakson kaupunkien (Kotka, Kouvola, Hamina) ja kuntien (Iitti, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti) ilmoitustauluilla. Voit ladata YVA-ohjelman tästä: YVA -ohjelma

Lisäksi YVA-ohjelma on ollut nähtävillä kuulutusaikana em. kaupunkien ja kuntien kirjaamoissa, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvonnassa (os. Salpausselänkatu 22, Kouvola) ja osoitteessa: www.ymparisto.fi/selanpaanpohjavesihankeYVA

Ohjeet YVA-ohjelmaa koskevien lausuntojen ja mielipiteiden esittämisestä sekä yhteystiedot mahdollisten lisätietojen saamiseksi voit lukea varsinaisesta kuulutuksesta: YVA -ohjelman kuulutus

YVA -ohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin 29.1.2014 Kouvolan Valkealan Vuohijärvellä, Vuohijärven kirkkosalissa. Kiitos osallistuneille!

Hankkeen toinen tupailta järjestettiin 12.3.2015

Hankkeesta vastaavat järjestivät torstaina 12.3.2015 Valkealan kristillisellä kansanopistolla hankkeen toisen tupaillan, jossa hankkeesta kiinnostuneille esiteltiin hanketta ja jossa yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Paikalla olivat myös konsulttina toimivan Pöyryn edustajat. Kiitos osallistuneille!

YVA-selostus kuulutettavana 14.4–8.6.2015

YVA-selostus kuulutettiin 14.4-8.6.2015 Kymenlaakson kaupunkien (Kotka, Kouvola, Hamina) ja kuntien (Iitti, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti) ilmoitustauluilla. Voit ladata YVA-selostuksen tästä: YVA -selostus

Lisäksi YVA-selostus sekä hankkeen yhteydessä laadittu Natura-arviointi on ollut nähtävillä kuulutusaikana em. kaupunkien ja kuntien kirjaamoissa, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelussa (os. Salpausselänkatu 22, Kouvola) ja osoitteessa www.ymparisto.fi/selanpaanpohjavesihankeYVA 

Ohjeet YVA selostusta koskevien lausuntojen ja mielipiteiden esittämisestä sekä yhteystiedot mahdollisten lisätietojen saamiseksi voit lukea varsinaisesta kuulutuksesta: YVA -selostuksen kuulutus

YVA-selostusta ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin Valkealan kristillisellä kansanopistolla tiistaina 21.4.2015 klo 18.00. Kiitämme tupailtaan osallistuneita!