Untamonkadulla vesikatko 15.5.2018

Untamonkadulla vesikatko 15.5.2018

Kotkassa Untamonkadulla tehdään runkovesijohdon korjaustöitä 15.5 alkaen klo 8.00. Ilman vettä jääville kiinteistöille on ilmoitettu asiasta. Vesikatkon on arvioitu kestävän klo 18 asti.

Korjaustyön vuoksi veden virtaussuunta saattaa muuttua ja tästä johtuen vesi saattaa olla tilapäisesti sameaa korjauskohteen läheisyydessä. Sameus poistuu juoksuttamalla vettä. Mikäli talousvedessä ilmenee poikkeavaa väriä, makua tai hajua, vettä ei suositella juotavaksi tai ruoanvalmistukseen. Lisäksi pyydetään välttämään vettä käyttävien koneiden käyttöä. 

Kymen Vesi Oy pahoittelee vesikatkoksesta ja mahdollisesta vedenlaadun tilapäisestä heikentymisestä asiakkailleen aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: Jukka Littman p. 040 750 5762