Yritys

Toiminta-ajatus

Kymen Vesi Oy tuottaa vesihuoltopalveluja laadukkaasti, turvallisesti ja taloudellisesti.

 • Veden ja toiminnan laatu
 • Turvallisuus vesihuoltopalvelussa ja työtehtävissä
 • Toiminnan tehokkuus takaa kohtuullisen hinnan

Visio

Kymen Vesi Oy toimii vesihuollon edistäjänä, asiantuntijana ja kehittäjänä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

 • Kehittyvä, moderni työkulttuuri, kokeilukulttuuri
 • Innovatiivinen asenne työprosesseissa
 • Aktiivisesti mukana valtakunnallisissa kehitysprojekteissa
 • Yksikkökohtaiset tavoitteet vision jalkauttamiseksi

Arvot

1. Asiakasta arvostava
Toimimme asiakaslähtöisesti ja asiakasta arvostaen.

2. Hyvä työnantaja
Huolehdimme henkilöstön osaamisesta kouluttamalla heitä ja sitoutamme heidän työhyvinvointia edistävillä toimenpiteillä työyhteisöön.

3. Uudistumiskykyinen
Kehitämme toimintaamme edistyksellisesti huomioimalla teknologian ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet.

4. Tasapuolinen toimija
Koko toiminta-alueen asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu hinnoittelun ja palvelun laadun osalta.

5. Ympäristöä kunnioittava
Toimimme energiatehokkaasti, noudatamme lupamääräyksiä ja edesautamme toiminnassamme Itämeren ja ympäristön tilan kuntoa.

Missio

 Tuottaa asiakkailleen korkealaatuiset vesihuoltopalvelut.

 • Talousveden koko elinkaari veden valmistamista jäteveden puhdistukseen
 • Yhteistyössä kuntien ja toimijoiden kanssa
 • Ympäristöarvoja kunnioittaen
 • Turvallinen ja laadukas vesihuolto